การทำแยมมะม่วง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองซับรังเข้าร่วมการอบรมการแปรรูป ได้แก่ การทำแยม และการทำมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง