บ้านถาวรพัฒนา หมู่ 11 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง