🔶วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสาวณฐกานต์ มั่นแดง เกษตรอำเภอเนินมะปราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง ร่วมรับการนิเทศงาน เพื่อการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานเกษตรมูลค่าสูง แนวทางการปฎิบัติงานส่งเสริมประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่1/2567 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง